Pierwszy etap projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich za nami

Pierwszy etap projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich za nami

W lipcu 2019 rozpoczęliśmy działania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Głównym celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci kompaktowej linii do optymalizacji i rozkroju poprzecznego tarcicy. Cel główny zostanie zrealizowany przez realizację celów szczegółowych. Pierwszy etap szczegółowy właśnie dobiegł końca. W ramach podjętych działań określono pięć głównych wad nieakceptowalnych przez producentów w zakładach drzewnych w procesie produkcji, utworzono bazę ich próbek, a także określono wstępny układ elementów w głowicy skanującej. Pierwszy cel szczegółowy udało się zrealizować bez większych trudności. Podjęte działania pozwoliły wszystkim pracownikom na doskonalenie swoich umiejętności. Mamy nadzieję, że kolejne fazy również przebiegną pomyślnie.

Language »