ProfiMeter

ProfiMeter

ProfiMeter – system kontroli jakości profilu po struganiu

System kontroli jakości strugania profilu wykrywa powierzchnie niedostrugane i dokonuje pomiaru głębokości nieobrobionej powierzchni. System wykorzystuje metody cyfrowej analizy obrazu. W zależności od szerokości badanej powierzchni i rodzaju materiału, system wykrywa obszary niedostrugane już od 50 mm długości 20 mm szerokości. W przypadku pomiaru głębokości obszaru niedostruganego skuteczne wykrywanie ubytków zaczyna się od 0,3 mm głębokości.

System może być wykorzystywany jako narzędzie kontroli jakości bezpośrednio za strugarką lub rotolesem. Prędkość skanowania materiału może wynosić do 120 m/min.

ProfiMeter udostępnia również optymalizację procesu strugania na układzie kilku rotolesów o różnej grubości pracy. Celem optymalizacji jest uzyskanie wystruganej deski przy możliwie najmniejszej wartości ubytku materiału.

Parametry systemu:

  • pomiar powierzchni nieodstruganej od wymiarów 20 x 50 x 0,3 mm,
  • prędkość skanowania 120 m/min,
  • maksymalna szerokość skanowanej powierzchni – 300mm.

Elementy systemu:

  • 4 kamery przemysłowe,
  • 2 oświetlacze LED,
  • 2 lasery liniowe,
  • komputer PC.

Language »