Woodbase

Woodbase

SYSTEM MAGAZYNOWY WOODBASE

Usprawnij zarządzanie materiałem swojego zakładu. Z systemem magazynowym WOODBASE możliwe jest operowanie nawet jedną sztuką deski w strumieniu przepływu materiału. Podstawową ideą działania systemu magazynowego WOODBASE jest możliwość zdefiniowania paczek, desek i zamówień w formie cyfrowej i przypisania im wielu pomocnych właściwości – np. klasa, gatunek, dostawca, wymiary, suszenie, miejsce w magazynie (np. suszarnia 1). Dzięki tym właściwościom jesteśmy w stanie szybko sprawdzać np. aktualny stan magazynowy i mieć świadomość jakim materiałem dysponujemy dla potrzeb produkcji wewnętrznej jak i sprzedaży. Przypisując paczki tarcicy do odpowiednich partii kłód w jednym wydruku otrzymamy gotowe podsumowanie rozkroju kłody – będziemy w pełni świadomi jaka jest procentowa wydajność każdego transportu surowca okrągłego.

Urządzenia na których działa system są przystosowane do pracy w trudnych warunkach. Kolektory danych, tablety, komputery stacjonarne z dotykowymi ekranami i drukarki etykiet. Wszystkie te elementy pracują już na zakładach w całej Polsce od co najmniej 3 lat. Często są używane na zewnątrz, w dużym zapyleniu i dostępie wilgoci.

Funkcjonalności systemu WOODBASE poparte doświadczeniem naszych klientów:

 • kubikowanie tarcicy nieobrzynanej podczas sortowania – koniec z pisaniem na kartkach na placu,
 • generowanie gotowych dokumentów sprzedaży z pobieraniem cen z gotowych cenników,
 • zarządzanie materiałem w suszarniach,
 • podsumowanie wydajności partii drewna okrągłego,
 • podsumowanie wydajności rozkroju tarcicy nieobrzynanej,
 • archiwizowanie tarcicy na rzeczywistych zdjęciach – każda deska jest fotografowana,
 • możliwość deklaracji cen dla każdego rodzaju asortymentu i klienta oddzielnie.
 • Opcje sprzętowe:
  • stacjonarne stanowisko operatora,
  • tablet przemysłowy,
  • kolektor danych,
  • drukarka etykiet (odporne na suszarnie, warunki atmosferyczne, etc),
  • klawiatura zdalnego wprowadzania danych,
  • kamery IP do archiwizacji zdjęć sortowanego surowca.

Language »